Διεθνής ευθύνη κρατών και διεθνών Οργανισμών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο πολυεθνικών επιχειρήσεων

2009, Μάιος 4 - 10:33πμ

Θέμα : Διεθνής ευθύνη κρατών και διεθνών Οργανισμών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο πολυεθνικών επιχειρήσεων
Συντάκτης : Αντιπλοίαρχος Σαλβετάς Ραυμόνδος - Στέφανος ΠΝ