Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΕΘΑ με το Πανεπιστήμιο Plymouth

2018, Απρίλιος 24 - 3:36μμ

Στις 24 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΕΘΑ με το Πανεπιστήμιο Plymouth στην «Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια» από πενταμελή Ανεξάρτητη Επιτροπή (QAA - Quality Assurance Agency for Higher Education) του υπουργείου Παιδείας του Η.Β. με άριστα αποτελέσματα, αναφορικά με τη συμμετοχή της Σχολής στο Πρόγραμμα.

 

Η Σχολή, αξιοποιώντας την εμπειρία τής συμμετοχής της στο εν λόγω Πρόγραμμα και μετά την πραγματοποιηθείσα αξιολόγηση, έχει ως στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας ΣΕΘΑ- Plymouth σε στρατηγικό επίπεδο σε θέματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.