Άσκηση Διαχείρισης Κρίσεων « ΑΘΗΝΑ 2018»

2018, Μάρτιος 30 - 3:28μμ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επιμόρφωσης και κατάρτισης των επιτελών σε θέματα Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής η άσκηση Διαχείρισης Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ 2018», με συμμετοχή των σπουδαστών της 70ης Ε.Σ καθώς και σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας του ΥΠΕΞ.

Οι σκοποί της άσκησης επιτεύχθηκαν με τη συμμετοχή αντιπροσώπων του κρατικού μηχανισμού.