ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΜΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - ΣΕΘΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

2019, Οκτώβριος 7 - 7:58πμ

Από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου, η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων καθώς και η επιλογή των σπουδαστών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στην 6η ΕΣ ΠΜΣ Παντείου - ΣΕΘΑ. Η κατάταξη των επιτυχόντων με βάση τη βαθμολογία τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

1

Ανχης (ΤΘ)

Τουλουπάκης

Εμμανουήλ

50637

ΣΞ

2

Ανχης (ΠΖ)

Νίκος

Οδυσσέας

50681

ΣΞ

3

Ανχης (ΠΒ)

Κόλλιας

  Κωνσταντίνος

50633

ΣΞ

4

Ανχης (ΜΧ)

Xαβιάς

Παναγιώτης

50775

ΣΞ

5

Σμχος (ΕΑ)

Δαστερίδης

Δημήτριος

17623

ΠΑ

6

Ανχης (ΠΖ)

Φωτεινόγλου

Αθανάσιος

50715

ΣΞ

7

Ανχης (ΔΒ)

Παρασκευόπουλος

Βασίλειος

50736

ΣΞ

8

Ανχης (ΔΒ)

Κορομηλάς

Νεκτάριος

50628

ΣΞ

9

Ανχης (ΤΘ)

Πρατικάκης

Ματθαίος

50647

ΣΞ

10

Ανχης (ΠΒ)

Ξογιάννης

Δημήτριος

50723

ΣΞ

11

Πχος  

Τουρκαντώνης

  Κωνσταντίνος

2127

ΠΝ

12

Σμχος (ΜΤ)

Πατσιούρας

Ηλίας

17250

ΠΑ

13

Ανχης (ΤΘ)

Παππούς

Δημήτριος

50669

ΣΞ

14

Ανχης (ΠΖ)

Ξυδιάς

Διονύσιος

50787

ΣΞ

15

Ανχης (ΤΘ)

Μαρκαντωνάκης

Γεώργιος

50823

ΣΞ

16

Ανχης (ΤΘ)

Δημητρίου

Αθανάσιος

50833

ΣΞ

17

Ανχης (ΠΖ)

Βουζώνης

Θωμάς

50671

ΣΞ

18

Πχος   (Μ)

Μιχάλης

Γεώργιος

Μ-862

ΠΝ

19

Σμχος (Ι)

Κωτσιάκης

Παναγιώτης

17803

ΠΑ

20

Ανχης (ΠΖ)

Παπαδόπουλος

Βασίλειος

50636

ΣΞ

21

Ανχης (ΤΘ)

Κωστόπουλος

Ηλίας

50691

ΣΞ

22

Ανχης (ΠΖ)

Δαλδάκης

Ανδρέας

50695

ΣΞ

23

Ανχης (ΠΒ)

Πιστόλας

Γεώργιος

50721

ΣΞ

24

Ανχης (ΠΖ)

Βαμβακάκης

Μάριος

50679

ΣΞ

25

Ανχης (ΤΘ)

Φώτης

Γεώργιος

50763

ΣΞ

26

Ανχης (ΠΖ)

Χατζής

Νικόλαος

50862

ΣΞ

27

Ανχης (ΕΜ)

Σκρινής

Δημήτριος

50872

ΣΞ

28

  Ασμχος (ΕΑ)

Σόκοτης

Χαρίσιος

60092

ΠΑ

29

Ανχης (ΤΧ)

Στέκος

Αθανάσιος

50869

ΣΞ

30

Ανχης (ΠΖ)

Μακατσέλλος

Ιωάννης

50802

ΣΞ

31

Ανχης (ΠΖ)

Σμαλιός

Ιωάννης

50690

ΣΞ

32

Ανχης (ΠΒ)

Λιάμπας

Γεώργιος

50704

ΣΞ

33

Ανχης (ΜΧ)

Αθανασάς

Θεοδόσιος

50811

ΣΞ

34

Ασμχος (Ι)

Μακρής

Αντώνιος

19434

ΠΑ

35

Σμχος (Ι)

Ρημαγμός

Γεώργιος

17541

ΠΑ

36

Αντχος

Μαμουζέλος

Εμμανουήλ

2351

ΠΝ