ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

2021, Δεκέμβριος 16 - 1:51μμ

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για κάλυψη αναγκών 74ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Φοίτησης Διά Παρουσίας (ΦΔΠ) και 12ης ΕΣ Φοίτησης Εξ Αποστάσεως (ΦΕΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 22.