Απόφαση για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου στη ΣΕΘΑ για το έτος 2020-21.

2021, Φεβρουάριος 1 - 1:04μμ

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21.