48η Εκπαιδευτική Σειρά Κανονικής Φοίτησης

48η Εκπαιδευτική Σειρά Κανονικής Φοίτησης