27η Εκπαιδευτική Σειρά Κανονικής Φοίτησης

27η Εκπαιδευτική Σειρά Κανονικής Φοίτησης