24η Εκπαιδευτική Σειρά Κανονικής Φοίτησης

24η Εκπαιδευτική Σειρά Κανονικής Φοίτησης