Ζητήματα επικοινωνίας και κουλτούρας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις: Η περίπτωση της ελληνο-τουρκικής διένεξης

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Βλαχογιάννης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 8η ΔΙΜΑ