Το ζήτημα των δια της Ελλάδος διερχόμενων μεταναστευτικών ροών ως γεωπολιτικός παράγων επιρροής στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας. Γεωπολιτικό σύστημα ανάλυσης: Ευρύτερη μέση ανατολή και Ε.Ε.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΜΧ ) Εμμανουήλ Τσακάλης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 68ης Ε.Σ.