Βιογραφικό Διοικητού

Αντιπτέραρχος (Ι) Λαμπράκης Δημητρίου

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Λαμπράκης Δημητρίου είναι ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), η οποία υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, λειτουργία, εκπαίδευση και επιμόρφωση των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και Υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό αυτοί να καταστούν ικανοί να χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας.

 

Εκπαίδευση

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1980 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1984.

Είναι απόφοιτος :

 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων
 • της Σχολής Αξιωματικών Πληροφοριών
 • του Σχολείου Όπλων Τακτικής
 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους
 • της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

 Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Ιανουάριος 2019: Διοικητής ΣΕΘΑ
 • Μάρτιος 2018 – Ιανουάριος 2019: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης
 • Φεβρουάριος 2017 – Μάρτιος 2018: Διευθυντής του Κλάδου Πολιτικής και Σχεδίασης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Δ΄ΚΛ)
 • Μάρτιος 2016 – Φεβρουάριος 2017: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αεράμυνας, Ασκήσεων & Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Α3)
 • Μάρτιος 2015 – Μάρτιος 2016: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Σχεδίασης – Προγραμματισμού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ2)
 • Μάιος 2013 – Μάρτιος 2015: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΑ
 • Ιούνιος 2011 – Μάιος 2013: Διοικητής στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος
 • Οκτώβριος 2010 – Ιούνιος 2011: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μελετών του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΔΕΠΜΕ)
 • Αύγουστος 2008 – Οκτώβριος 2010: Διευθυντής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΚΕΑΤ (ΚΕΑΤ/ΔΕΚΠ)
 • Ιούλιος 2006 – Αύγουστος 2008: Διευθυντής στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ/ΔΕΕ)
 • Σεπτέμβριος 2005 – Ιούλιος 2006: Εκπαιδευόμενος στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
 • Σεπτέμβριος 2003 – Σεπτέμβριος 2005: Διοικητής Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 115ΠΜ (115ΠΜ/ΣΜΕΤ)
 • Ιούνιος 2001 – Ιούλιος 2003: Εθνικός Αντιπρόσωπος στο πρόγραμμα «IRIS – T», στην Ο.Δ Γερμανίας
 • Ιούνιος 2000 – Ιούνιος 2001: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Μελετών του ΚΕΑΤ
 • Ιούλιος 1997 – Ιούνιος 2000: Αξιωματικός Εκπαίδευσης στο Σχολείο Όπλων Τακτικής του ΚΕΑΤ (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ)
 • Φεβρουάριος 1994 – Ιούλιος 1997: Εκπαιδευτής στο ΣΟΤ σε αεροσκάφη F-16
 • Ιούλιος 1989 – Φεβρουάριος 1994: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/330Μ
 • Απρίλιος 1985 – Ιούλιος 1989: Ιπτάμενος Μοίρας 116ΠΜ/335Μ
 • Ιούνιος 1984 – Απρίλιο 1985: Εκπαιδευόμενος 116ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης

 Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 3620 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, F-104G και F-16C/D.

 Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός : 18/05/1984
 • Υποσμηναγός : 11/06/1987
 • Σμηναγός : 30/06/1991
 • Επισμηναγός : 04/06/1996
 • Αντισμήναρχος : 20/04/2001
 • Σμήναρχος : 24/03/2008
 • Ταξίαρχος : 17/03/2014
 • Υποπτέραρχος : 16/01/2017
 • Αντιπτέραρχος : 29/01/2019

 Μετάλλια – Παράσημα

 • Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Α’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως A’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς B’ Τάξεως