Βιογραφικό Διοικητού

Ο Αντιστράτηγος Σπύρος – Γεράσιμος Ρώσσης γεννήθηκε το 1964 στον Πειραιά. Εισήλθε το 1981 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1985 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων.

Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες Εκστρατείας με τα καθήκοντα του Ουλαμαγού και του Διοικητή Ίλης.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του.

Το 1997 φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως ανώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε ως Επιτελής σε επιχειρησιακούς Σχηματισμούς του ΣΞ και στο ΓΕΣ.

Το 2002 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της 12 ΕΜΑ.

Το 2009, φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Εθνικής Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το 2011 τοποθετήθηκε ως Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στη Δημοκρατία της  Αλβανίας.

Το 2014 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε ως Δντής στο ΓΕΣ/ΔΜΠ. (Δνση Μέριμνας Προσωπικού)

Το 2015 του ανατίθενται τα καθήκοντα του Διοικητή της 25ης ΤΘΤ.

Το 2016 τοποθετείται στο ΓΕΣ με τα καθήκοντα του Διευθυντή της ΔΟΡ. (Δνση Οργάνωσης)

Το 2017 έχοντας προαχθεί σε Υποστράτηγο, τοποθετείται Διοικητής στην ΧΧ  ΤΘΜ.

Το 2019 τοποθετήθηκε ως Δντής του Δ΄Κλάδου του ΓΕΣ.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 09 Μαρ 2020 προάγεται στο βαθμό του Αντιστρατήγου και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Δκτή της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Στον Αντιστράτηγο Σπύρο – Γεράσιμο Ρώσση, έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπομένων Παράσημων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων.

Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.