Τρόποι διαμόρφωσης των πολεμικών παιγνίων έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαχείριση κρίσεων και στην ορθή λήψη απόφασης με το λιγότερο κόστος και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Κωνσταντίνος Ζαφειρέλης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 67ης Ε.Σ.