Τουρκική αμυντική βιομηχανία ανάπτυξη προοπτικές. Επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Συγκριτική μελέτη μεταξύ ελληνικής και τούρκικης βιομηχανίας

Συντάκτης: 
Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Γιαπράκας (Π.Α) , Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 9ης ΔΙΜΑ