Τα κενά εξουσίας στη μέση ανατολή και ο ηγεμονικός ρόλος της Τουρκιάς. Προκλήσεις για την ανατροπή του.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γρηγόριος Μπουντλιάκης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ