Στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής εμπλοκής στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919: Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Χατζής Εμμανουήλ, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 69ης Ε.Σ.