Στρατηγική κουλτούρα, στρατιωτική κουλτούρα και ο ρόλος της στρατηγικής κουλτούρας στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ένα κράτος μάχεται

Συντάκτης: 
Αντισμήναρχος (Ι) Δημήτριος Μπίτσης , Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 4η ΔΙΜΑ