Προσδιορισμός των σημαντικότερων απλών και συνθετών γεωπολιτικών δεικτών των τεσσάρων πυλώνων της γεωπολιτικής ισχύος. Προτάσεις για πηγές λήψεως των απλών γεωπολιτικών δεικτών και στατιστικών ή άλλων μαθηματικών μεθόδων των σύνθετων δεικτών

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΜΧ) Γεώργιος Ν. Αγαλόπουλος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 69ης Ε.Σ.