Που συγκλίνουν και που αποκλίνουν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα Ρωσίας και Τουρκιάς στα βαλκάνια

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΤΘ) Κωννος Προκίδης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 71ης Ε.Σ.