Ποιο ρολό μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα.

Συντάκτης: 
Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Αλεξάνδρου, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.