Ποιο είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Αραβάνης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 8η ΔΙΜΑ