Πελοποννησιακός πόλεμος : O πρώτος εμφύλιος των ελλήνων. Διδάγματα για τη σημερινή εποχή

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Κώτσης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 6η ΔΙΜΑ