Οικονομική κρίση 2010-2017: Προτάσεις για τη διατήρηση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (NOM) Θωμάς Σκοτής, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.