Οι κρίσεις στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.Ιστορική εμπειρία, πολιτικά και στρατιωτικά διδάγματα

Συντάκτης: 
Ταξίαρχος (ΥΙ) Δημήτριος Μπούρλος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ