Οι αποστολές Petersberg στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος Μπακιρτζής, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ