Ο ρόλος των μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων στην στρατηγική

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΑΣ) Εμμανουήλ Χατζηδάκης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 71ης Ε.Σ.