Ο ρόλος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις συμμαχικές επιχειρήσεις κατά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Ματθαίος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.