Ο Αμερικάνικος εμφύλιος πόλεμος : Στρατηγική ανάλυση

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΕΜ) Κωνσταντίνος Παπασπύρου, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 1η ΔΙΜΑ