Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή από τη σκοπιά της υψηλής στρατηγικής

Συντάκτης: 
Ταξίαρχος (ΤΘ) Παναγιώτης Ψύχας, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 1η ΔΙΜΑ