Με ποιο τρόπο η οικονομία αποτελεί συντελεστή ισχύος μιας χώρας.

Συντάκτης: 
Αστυνομικός διευθ. Βαλσαμάκης Μανούσος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.