Λήψη αποφάσεων Case Study, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο το 1974

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Μάνος Δημήτριος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 3η ΔΙΜΑ