Το ιστορικό, πολιτικό και διπλωματικό παρασκήνιο της συνθήκης της Λωζάννης

Συντάκτης: 
Αντισμήναρχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ