Η υψηλή στρατηγική του βυζαντίου κατά την περίοδο της ηγεσίας του Βασίλειου του Β' του Μακεδόνα (976-1025 μ.Χ.)

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αθανάσιος Γιαπαλάκης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 6η ΔΙΜΑ