Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό ζήτημα.

Συντάκτης: 
Σμήναρχος ( Ε ) Θεοχάρης Γεροντίδης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 1η ΔΙΜΑ