Η στρατηγική αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Φασιανός, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.