Η πολιτικοστρατιωτική συνεισφορά του κυπριακού ελληνισμού στο μητροπολιτικό κορμό

Συντάκτης: 
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Χρίστος Αχεριώτης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 6η ΔΙΜΑ