Η Παρανόηση (Misperceprion) και ο Ρόλος της στο επίπεδο λήψης αποφάσεων στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συντάκτης: 
Πχος (Μ) Κων. Κολοκούρης, Σπουδαστής 1ης Δι.Μα ΣΕΘΑ.