Η ίδρυση και λειτουργιά εθνικού συμβουλίου ασφαλείας στην Κύπρο κατά τα πρότυπα άλλων χωρών. Διαχρονική αναγκαιότητα.

Συντάκτης: 
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Θεόδωρος Ζωνιάς, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ