Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλινο - Παλαιστινιακή Διένεξη.

Συντάκτης: 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Δημητρίου, Σπουδαστής 64ης ΕΣ ΣΕΘΑ