Η γαλλική πολιτική κατά την περίοδο του εθνικού διχασμού 1915-1917

Συντάκτης: 
Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Σαββόπουλος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 3η ΔΙΜΑ