Η έννοια του υβριδικού πολέμου: Θεωρητική ανάλυση και πρακτικά παραδείγματα

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Βασίλειος Μήτσιος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 71ης Ε.Σ.