Χαρακτηριστικά, προσανατολισμοί και στοχεύσεις της υψηλής στρατηγικής της Τουρκιάς

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Βασίλειος Παλαιολόγος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ