Χαιρετισμός Διοικητού ΣΕΘΑ

            Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

 

           H Σχολή Εθνικής Άμυνας αποτελεί το Ανώτατο Στρατιωτικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με μακροχρόνια ιστορία και παράδοση. Εκ της αποστολής της η ΣΕΘΑ, αποτελεί το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης για τα στελέχη των  Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής Στρατηγικής.

 

         Από την ίδρυσή της το 1950 μέχρι σήμερα, η Σχολή προσαρμοζόμενη κάθε φορά στις υφιστάμενες εθνικές επιδιώξεις αλλά και διεθνείς εξελίξεις, συνέβαλλε και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της συνεργασίας  όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στους τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας, αποδίδοντας στελέχη με σφαιρικές γνώσεις, ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 

        Η χώρα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μία περιοχή που περιβάλλεται από ένα τόξο αστάθειας και συγκρούσεων. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής στενότητας, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ενδεχόμενων ευκαιριών αλλά και κινδύνων μία εποχή που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αβεβαιότητα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συνεχείς προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και ευρύτερα η Δημόσια Διοίκηση απαιτείται να διαθέτουν μορφωμένα στελέχη, με διακλαδική νοοτροπία, με ικανότητα κρίσης και αντίληψης, με εις βάθος γνώση των εθνικών θεμάτων, με στρατηγική σκέψη και κατανόηση του Διεθνούς συστήματος και της γεωστρατηγικής/γεωοικονομικής κατάστασης. Σημαντικό μέρος των απαιτήσεων της διαμόρφωσης ανώτερων αξιωματικών και στελεχών που θα κληθούν να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης και ηγεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τη Δημόσια Διοίκηση, πέφτει στη ΣΕΘΑ.

 

         Στο πλαίσιο των παραπάνω, η ΣΕΘΑ παρέχει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση με διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο από καθηγητές ΑΕΙ, εξωτερικούς ομιλητές και συνεργάτες υψηλού επιπέδου, ενώ εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού, στρατιωτικού, κοινωνικού χώρου και της επιστημονικής κοινότητας τόσο της χώρας μας όσο και του εξωτερικού, συμπληρώνουν με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις τους, τον κύκλο σπουδών της Σχολής. Ταυτόχρονα η Σχολή συνεργάζεται με το Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και με το Πανεπιστήμιο Plymouth  για την παροχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν, στις “Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας” και στην “Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια”. Παράλληλα η ΣΕΘΑ διευρύνει το πεδίο συνεργασίας της και με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συμποσίων επί θεμάτων διεθνούς αλλά και εθνικού ενδιαφέροντος.

 

       Σκοπός μας είναι η ΣΕΘΑ να καταστεί μοχλός εκσυχρονισμού και δεξαμενή παραγωγής στρατηγικής σκέψης, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί με επιτυχία την αποστολή της. Στην καθημερινή προσπάθεια μας αυτή έχουμε πάντα κατά νου την ρήση του Αριστοτέλη: «Είμαστε αυτό που επανειλημμένα κάνουμε. Ως εκ τούτου, η Αριστεία δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια». Η αριστεία λοιπόν για μας, δεν είναι στόχος, αλλά τρόπος. Τρόπος ζωής και λειτουργίας.