Γεωπολιτική ανάλυση των ρώσο- ιρανικών σχέσεων από το 1978 έως το 2016 και αξιολόγηση του πραγματισμού της στοχεύσεως των ρωσικών και ιρανικών αντιλήψεων ως προς την προηγηθείσα ανάλυση.

Συντάκτης: 
Σμήναρχος (Ι) Εμμανουήλ Βρεντζός, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 69ης Ε.Σ.