Εθνοτικές εντάσεις στην ΠΓΔΜ: Eξέταση των παραμέτρων από πλευράς διεθνούς δικαίου όσο και από γεωπολιτικής πλευράς.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος - Ευστράτιος Ψωμάς, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.