Επιτυχής και ανεπιτυχής αντιμετώπιση τρομοκρατικών περιστατικών. Διδάγματα για την ορθή διαχείριση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος Χαϊδεμένος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 1η ΔΙΜΑ