Επικοινωνιακή στρατηγική σε πολυεθνικό περιβάλλον κρίσης.

Συντάκτης: 
Ηλίας Γαλάνης, Σύμβουλος Τύπου & Επικοινωνίας Α΄, Σπουδαστής 64ης ΕΣ ΣΕΘΑ.