Επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης. Ένας σύγχρονος τρόπος προάσπισης των εθνικών συμφερόντων. Επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία και τις Ε.Δ.

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ισαάκ Ιωάννης