Ενεργειακοί πόροι και εθνική ισχύς

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Κωστής Κίμων, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 3η ΔΙΜΑ