Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτική διπλωματία θεωρητικό πλαίσιο, τεχνικές και πρακτικές

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΜΧ) Χαράλαμπος Αμπατζίδης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 8η ΔΙΜΑ